Disclaimer & algemene voorwaarden

Disclaimer

Beeldvoerders verleent u hierbij toegang tot www.beeldvoerders.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Beeldvoerders behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beeldvoerders spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beeldvoerders. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beeldvoerders, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene voorwaarden

Omdat we meerdere disciplines in één bedrijf vertegenwoordigen hanteren we per discipline algemene voorwaarden. Download hieronder de PDF-versies van onze Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Multimedia

Algemene voorwaarden Fotografie