Toestemming voor verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de privacywetgeving - Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kortweg AVG - heb je voor je website te maken met diverse maatregelen.

Formulieren: toestemming krijgen

Sinds mei 2018 geldt nieuwe Europese Privacywetgeving. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om te werken volgens de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation). In Nederland wordt deze wet aangeduid als AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook jouw website heeft te maken met diverse maatregelen op het gebied van AVG.

Toestemming vragen: de consentmelding

Alle formulieren die persoonsgegevens verwerken moeten ‘consent’ (toestemming) bevatten: een duidelijke omschrijving wat er gedaan wordt met de data na het invullen van een formulier. Per formulier is het aan te raden een consentmelding toe te voegen. Standaard is deze regel in het formulier uitgevinkt (privacy by default). Een gebruiker moet het vinkje zelf aanvinken. De beschrijving van deze toestemming moet volgens AVG vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Een voorbeeldtekst voor toestemming kan zijn:

Ik ga akkoord met de privacyverklaring in de footer en geef toestemming dat mijn gegevens worden opgeslagen om contact met mij op te nemen.
.