Dienst

ux design

Alles begint en eindigt bij de gebruiker: jullie doelgroep. UX design gaat over het ontwerpen van waardevolle gebruikerservaringen in websites & platforms.

meer weten?

Stefan Roorda
advies & strategie

start bij de gebruiker

Hoe pak je dat aan, een waardevolle gebruikerservaring creëren? Je hebt er hard voor moeten werken om bezoekers op je website te krijgen, maar hoe leid je ze vervolgens door je website heen? Snapt de bezoeker de informatiestructuur? Vindt de bezoeker zijn weg naar de juiste informatie? Draagt de website daadwerkelijk bij aan doelstellingen? Met andere woorden: Hoe werkt je website vóór jou?

UX (user experience) design is het ontwerpen van waardevolle gebruikerservaringen. De basis van UX design is het begrijpen van deze gebruiker. Wie is jullie doelgroep? Waar komen ze vandaan? Hoe zoeken ze? Welke informatie moeten we aanbieden in welke fase? UX design is het structureren en ontwerpen van informatie op een manier die de gebruiker begrijpt.

Fase 1 - de buyer persona

In de voorbereidingsfase starten we bij de gebruiker. Wie is jullie doelgroep? Met welke persona's kunnen we werken? Een persona is een gedetailleerd, semi-fictief profiel van een gebruiker. We omschrijven dit personage op basis van gedrag, drijfveren en doelstellingen en kruipen in zijn/haar huid.

Fase 2 - de customer journey

Aan de hand van de persona’s werken we de klantreis (customer journey) uit. De klantreis brengt alle mogelijke contactmomenten (touchpoints) met de klant in kaart. Hoe win je het vertrouwen van gebruikers, van oriëntatie tot aanschaf? De klantreis bestaat uit verschillende fases waarin gebruikers behoefte hebben aan antwoorden op andere vragen.

Een wireframe zorgt ervoor dat je lichtgewicht verwachtingen kunt afstemmen over interactie, functionaliteit & techniek. Dit voorkomt dure lessen verderop in het proces.

Fase 3 - wireframes & gebruikersonderzoek

Nadat de klantreis is uitgewerkt, ontstaat er duidelijkheid over de structuur van de website. Welke functionaliteit heeft de gebruiker nodig? Hoe loopt de 'flow' in de website en hoe ziet de sitemap eruit? We gaan aan de slag met het uitwerken van een wireframe. Het wireframe vormt de bouwtekening van je website en is een schetsmatige uitwerking van de website.

Een wireframe zorgt ervoor dat je lichtgewicht (qua budget) verwachtingen kunt afstemmen over interactie, functionaliteit & techniek. Dit voorkomt dure lessen verderop in het proces.

Een wireframe vormt een mooi discussiestuk voor het betrekken van diverse mensen (stakeholders) bij het realisatieproces. Omdat het nog geen visuele elementen bevat, gaat het gesprek automatisch over inhoud (werking en functionaliteit) en niet over smaak (‘ik houd niet van rood’).

Fase 4 - visual design & prototypes

Na het valideren van de bouwtekening van de applicatie ontwerpen we de visuele stijl. Wij leveren een visuele uitwerking van de styleguide en de belangrijkste schermen (natuurlijk inclusief ontwerpen voor smartphone & tablet). De styleguide geeft duidelijkheid over gebruikte kleuren, lettertypes, buttons, iconen en interactiemomenten.

Waar het wireframe gaat over de grote lijnen, gaat het visual design over de details. Dit geeft duidelijkheid voor de ontwikkelfase, waarin het visual design omgezet wordt in een echte website.

websitescan laten doen?

op zoek naar inspiratie?

bekijk klantcases

een afspraak maken?

Met wie je te maken krijgt?

over ons team

wat anderen ook lazen

Stefan Roorda

Snelheid, creativiteit en drive. Soms op het duizelingwekkende af. Maar altijd met een brede glimlach.

Meer over Stefan
.